نشریه راه نو

نشریه راه نو-شماره ششم

دریافت نسخه پی‌دی‌اف واکاوی انگاره‌های اپوزیسیون / واکاوی انگاره‌های اپوزیسیون سرنگونی طلبی، دولت و امپریالیسم

نشریه راه نو-شماره پنجم

دریافت نسخه پی‌دی‌اف   فسادِ سرمایه و فساد در سرمایه‌داری- بخش اول نگاهی به دور جدید اعتراضات کارگران هفت‌تپه/ ضرورت مبارزه‌ی توأمان با دو شرِّ عظیم  

نشریه راه نو-شماره چهارم

دریافت نسخه پی‌دی‌اف شورش‌های آبان ۹۸ و طبقه‌ی کارگر سیاست کارگری با نگاهی به شورش‌های آبان ۹۸ و ترور قاسم سلیمانی آذرآب: بیایید کارگران را بزنیم! اهداف آمریکا از ترور…

نشریه راه نو-شماره سوم

دریافت نسخه پی‌دی‌اف مقدمات و نتایج سیاسی، اقتصادی و طبقاتیِ خروج آمریکا از برجام سیاست کارگری  از امکان تا پیاده‌سازی مقایسه‌ی جنبش سبز و شورش‌های دی‌ماه ۹۶ هپکو: کارگران مشغول…

نشریه راه نو – شماره دوم

دریافت نسخه پی‌دی‌اف   عام سازی خواسته ی مشخص”ابطال خصوصی سازی” از جانب جنبش کارگری بازاندیشی مسیر پیموده‌شده ی مبارزات کارگران خصوصی‌سازی، بلای مشترک همه کارگران ورق آلومینیوم سازی المهدی…

نشریه راه نو – شماره اول

دریافت نسخه پی‌دی‌اف تیشه ی خصوصی سازی ریشه فولاد را هم زد تحریم‌های جدید آمریکا و سرنوشت «برجام»

پر بازدیدهاچند رسانه‌ای


مستند عملِ کُشتن به کارگردانی جاشوآ اوپنهایمر

نظرات خوانندگان


فهرست